(08) 3829 5384
Thời khóa biểu

Thời Khóa Biểu Năng Khiếu - Khóa Hè - Năm 2018

SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Môn học Tuổi Ngày học Học phí Phòng Giáo viên
Hội Họa (Cơ Bản) 5-10 3-5
08g00, 09g00, 10g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 301 Cô Phong Lan
Hội Họa (Nâng Cao) 5-15 3-5
08g00, 09g00, 10g00
640.000 đ/khóa/20 buổi 301 Cô Phong Lan
Hội Họa (Cơ Bản) 5-10 4-6
08g00, 09g00, 10g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 301 Cô Phong Lan
Hội Họa (Nâng Cao) 5-15 4-6
08g00, 09g00, 10g00
640.000 đ/khóa/20 buổi 301 Cô Phong Lan
Hội Họa (Cơ Bản) 5-10 7-CN
08g00, 09g00, 10g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 301 Cô Phong Lan
Hội Họa (Nâng Cao) 5-15 7-CN
08g00, 09g00, 10g00
640.000 đ/khóa/20 buổi 301 Cô Phong Lan
Luyện Thi Mỹ Thuật 2-3-4-5-6
14g00 - 21g00
700.000 đ/khóa/10 buổi 301 Thầy Thanh Hùng
Luyện Thi Mỹ Thuật 7-CN
14g00 - 21g00
700.000 đ/khóa/10 buổi 301 Thầy Thanh Hùng
Rèn Chữ 5-15 3-5
08g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 302 Cô Kim Vương
Rèn Chữ 5-15 4-6
08g00, 09g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 302 Cô Kim Vương
Rèn Chữ 5-15 7-CN
08g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 302 Cô Kim Vương
Vẽ Nâng Cao (Sơn Dầu, Acrylic) 5-15 7-CN
8g00 - 10g00, 9g00 - 11g00
800.000 đ/khóa/10 buổi 301 Cô Phong Lan

THẨM MỸ NGHỆ THUẬT

Môn học Tuổi Ngày học Học phí Phòng Giáo viên
Cải Lương (Lớn) 16 ↗ 7-CN
14g00 - 15g30
1.500.000 đ/khóa/20 buổi 202 Thầy Bạch Long
Cải Lương (Nhỏ) 5-15 7-CN
13g00 - 15g00
1.000.000 đ/khóa/20 buổi 202 Thầy Bạch Long
Kịch Thiếu Nhi 5-15 3-5
08g00 - 09g30
740.000 đ/khóa/20 buổi 202 Thầy Chánh Thuận
Kịch Thiếu Nhi 5-15 7-CN
09g30 - 11g00
740.000 đ/khóa/20 buổi 202 Thầy Chánh Thuận
Múa (Tổng Hợp) 4-15 7-CN
17g00 - 18g00
740.000 đ/khóa/20 buổi 202 Cô Thu Thủy
Múa Hiện Đại 5-15 4-6
08g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 201 Cô Bích Hảo
Múa Hiện Đại 5-15 7-CN
08g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 201 Cô Bích Hảo
Thanh nhạc 5-15 4-6
10g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 302 Cô Toàn
Thanh nhạc 5-15 7-CN
09g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 302 Cô Toàn

THỂ DỤC THỂ THAO

Môn học Tuổi Ngày học Học phí Phòng Giáo viên
Aikido 5-15 2-4-6
19g00-21g00
200.000 đ/khóa/0 buổi 201,202 Thầy Nguyễn
Aikido 5-15 3-5-7
05g30, 19g00
400.000 đ/khóa/0 buổi 201,202 Thầy Nguyễn
Bóng Rổ 6-15 7-CN
07g00, 08g00
540.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Thiện
Cờ Vua (Cơ Bản) 5-15 3-5
09g00, 10g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 302 Thầy Văn Long
Cờ Vua (Cơ Bản) 5-15 T7-CN
10g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 302 Thầy Văn Long
Cờ Vua (Nâng Cao) 5-15 7-CN
10g00
640.000 đ/khóa/20 buổi 302 Thầy Văn Long
Karatedo 5-15 2-4-6
17g30 - 19g00
540.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Quốc Tân
Karatedo 5-15 3-5-7
17g30 - 19g00
540.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Quốc Tân
Karatedo 5-15 7-CN
07g30 - 09g00
540.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Quốc Tân
Taekwondo 5-15 7-CN
07g30 - 09g00
540.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Văn Sang
Thể Dục Nhịp Điệu 4-15 3-5
08g00, 09g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 201 Cô Diễm Nga
Thể Dục Nhịp Điệu 4-15 7-CN
09g00, 10g00
500.000 đ/khóa/20 buổi 201 Cô Diễm Nga
Võ Cổ Truyền 5-15 2-4-6
18g30 - 20g00
450.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Quốc Hùng
Vovinam (lớn) 16↗ 3-5-7
18g30 - 20g30
180.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Long
Vovinam (nhỏ) 5-15 3-5-7
17g30 - 19g00
180.000 đ/khóa/0 buổi Sân (HKN) Thầy Long
Cờ Vua (Nâng cao) 5-15 3-5
09g00, 10g00
640.000 đ/khóa/20 buổi 302 Thầy Văn Long

ĐỘI NHÓM CHUYÊN

Môn học Tuổi Ngày học Học phí Phòng Giáo viên
Đội Sơn Ca ( Thanh nhạc, Múa) 5-15 T7-CN
14g30-17g00
300.000 đ/khóa/0 buổi 201 Cô Vân, Cô Nguyên, Thầy Duy
/uploads/images/Thu%20Vien%20Video/SN%20CLB%20Hai%20Dang.jpg Sinh Nhật Lần Thứ 17 CLB Hải Đăng (09/9/1999 - 09/9/2016)
Xem tất cả clip

Xem tất cả